Michel Baron - Cursos de harmonía, contrapunto e fuga
Galego — Traducción : © vazquezcasas@edu.xunta.es

O autorLadrón !É mellor ser roubado ca ser ladrón.
( Dito de inspiración cristiana )

A boa fama é mellor ca riqueza.
( Proverbio árabe )

Se desexa utilizar total ou parcialmente estas páxinas con fins pedagóxicos, a autorización estalle concedida oficialmente a pouco que vostede respete os usos habituais concernentes á propiedade intelectual :

  1. A fonte e o autor deben mencionarse en cada exemplar reproducido. A maior parte dos navegadores modernos poden imprimi-los documentos colocando o título e a URL no encabezamento ou no pé de páxina. Estas mencións, se están claramente visibles, son consideradas como referencias suficientes.

  2. Sería honesto distribui-lo primeiro documento de cada curso, no que se detallan as fontes pedagóxicas. Encóntrase de todo en internet, os estudiantes merecen que se lles aporten certas garantías.

  3. A reproducción destas páxinas non debe de ter carácter comercial. A distribución debe de facerse ó precio que coste a fotocopia, ou segundo as tarifas máis favorables para os estudiantes na súa institución. Estes cursos non poden editarse sen o meu consentemento : importantes partes do mesmo están depositadas na Oficina dos dereitos de autor.

  4. En fin, o autor ou o traductor apreciarían ser informados da clase de utilización que vostede fai destes cursos. Súas informacións consideraranse confidenciais, ¡ esta sería unha boa ocasión para contribuir a istes cursos en forma de críticas e suxerencias !

Vos remarques seront certainement utiles ! Autor : michel.baron@videotron.ca
Vos remarques seront certainement utiles ! Traductor : vazquezcasas@edu.xunta.es


HOME

Retour à la page précédente (JavaScript)

© Michel Baron - Utilización con fins comerciais estrictamente prohibida.
Utilización autorizada con fins personais ou pedagóxicos sóamente.
Iste sitio está mantido de xeito benévolo e sen finalidade lucrativa.

Iste sitio, entende estar conforme ca legislación canadiense sobre dereitos de autor,
segundo a Convención de Berna e a Convención universal sobre dereitos de autor.
En caso de aparente infracción, sexa tan amable de poñerse en contacto directamente co autor
a fin de resolver de contado calqueira litixio.

Ce site entend se conformer à la législation canadienne sur les droits d'auteurs,
selon la Convention de Berne et la Convention universelle sur le droit d'auteur.
En cas d'apparente infraction, veuillez communiquer directement avec l'auteur afin de résoudre immédiatement tout litige.

This web site strives to fully comply with the Canadian copyright law,
according to the Bern Convention and the Universal Copyright Convention.
Should you feel that this site displays any material that raises an apparent copyright infringement,
please e-mail immediately michel.baron@videotron.ca to have any infringing component promptly removed.Web Analytics Made Easy -
StatCounter