Michel Baron - Notas principais para o curso de fuga
Galego — Traducción : © Xoán Antón Vázquez - vazquezcasas@edu.xunta.es

A CODA

A coda é un curto conducto melódico, que xeralmente non pasa dun compás, útil cando :

1) a resposta non pode entrar en intervalo consoante ou sobre un bó encadenamento harmónico.

2) o final do suxeito non concorda rítmicamente ben coa entrada da resposta.

A coda debe facer corpo co suxeito, coma unha continuación lóxica, pero sen tomar cousas dil e aportando un elemento novo que poderá ser desrenrolado.

Informations complémentaires ! Dupré § 32 e seguintes.

Desamarre versión cuadros Desamarre versión sen cuadros
Menú da versión sen cuadros
1 - Referencias pedagógicas   8 - A contraexposición
2 - O contrapunto invertible   9 - Plan dunha fuga de escuela
3 - O suxeito e la respuesta 10 - O divertimento
4 - A coda 11 - O estreito
5 - O contrasuxeito 12 - A pedal
6 - A linguaxe harmónica da fuga de escola 13 - Lugares útiles, búsquedas, biografías
7 - A exposición 14 - O autor       Vos remarques seront certainement utiles !e-mail

HOME

© Michel Baron - Utilización con fines comerciales estrictamente prohibida.
Utilización autorizada con fines personales o pedagógicos solamente.
Este sitio está mantenido de manera benévola y sin finalidad lucrativa.Web Analytics Made Easy -
StatCounter