Michel Baron - Notas principais para o curso de fuga
Galego — Traducción : © vazquezcasas@edu.xunta.es

A EXPOSICIÓN

A catro voces, a disposición inicial está determinada en parte pola tesitura orixinal do suxeito. A elección da primeira entrada debe facerse según as opcións seguintes :

- sexa soprano ou tenor,
- sexa contralto ou baixo.

O que sege non debe considerarse como unha regla ríxida, senón más ben coma "o bó uso".

As disposicións que permiten os millores efectos derivan da disposición "en escaleira perfecta" (ou seu contrario), comenzando polo baixo (ou o soprano).

Cando compre comenzar por unha voz intermedia, a disposición a buscar é tamén a que permite construir este "efecto escaleira" o maior tempo posible nun mesmo sentido, según as tres voces contiguas, entrando a cuarta voz ó final na tesitura oposta.

Na exposición, o contrasuxeito debe ser oído na voz que se ven de oir no suxeito. Esta regla e menos ríxida no resto da fuga.

Non sabría como millor recomendar, en particular na exposición, un rigor extremo, a lo menos durante o inicio dos estudios. Deberíanse evitar diversos atrevementos, que serán millor avidos nas seguintes partes da fuga, tales como notas de paso sobre o tempo, disposicións de voces un pouco ó límite, etc. A razón desto é moi simple : se os elementos que forman o suxeito (en principio imposto) e o contrasuxeito non poden cohabitar e xerar unha escritura máis ben estricta na exposición, poderíase apostar ben que haberá cada vez maiores problemas de escritura, ata de claridade, nas partes seguintes.

Informations complémentaires ! Dupré : esquemas de entradas, § 48, c).

 

Desamarre versión cuadros Desamarre versión sen cuadros
Menú da versión sen cuadros
1 - Referencias pedagógicas   8 - A contraexposición
2 - O contrapunto invertible   9 - Plan dunha fuga de escuela
3 - O suxeito e la respuesta 10 - O divertimento
4 - A coda 11 - O estreito
5 - O contrasuxeito 12 - A pedal
6 - A linguaxe harmónica da fuga de escola 13 - Lugares útiles, búsquedas, biografías
7 - A exposición 14 - O autor       Vos remarques seront certainement utiles !e-mail

HOME

© Michel Baron - Utilización con fines comerciales estrictamente prohibida.
Utilización autorizada con fines personales o pedagógicos solamente.
Este sitio está mantenido de manera benévola y sin finalidad lucrativa.Web Analytics Made Easy -
StatCounter