Michel Baron - Notas principais para o curso de fuga
Galego — Traducción : © Xoán Antón Vázquez - vazquezcasas@edu.xunta.es

O ESTREITO (STRETTO)

Esta parte debería representar, como máximo, un tercio da longitude da fuga.

Existe estreito (stretto) cando a resposta entra antes de que o suxeito teña acabado.

ESTREITOS VERDADEIROS

Designanse así os estreitos previstos polo autor do suxeito.

Soamente o primero e o derradeiro stretto deben presentar 4 entradas equidistantes, entre o suxeito e a resposta. Na dura realidade, frecuentemente un está obrigado a limitarse a comenza-las entradas da cabeza do suxeito e da resposta, non pondo o canon máis ca entre a 3ª e a 4ª entrada.

CANONS

Os outros tipos de estreitos deberían chamarse máis ben cánons ou imitacións simples contruidos a intervalos diversos.

Un suxeito non enxendra forzosamente cánons, e alguns cánons posibles non son forzosamente musicais. Cando o suxeito se presta mal o canon pódese :

  • modifica-lo contrasuxeito,

  • emprega-la aumentación, que xeralmente facilite a imbricación de fragmentos do suxeito,

  • escribir suxeitos ficticios, con alteración de elementos, favorecendo a mutación dos contornos melódicos(millor ca modificación rítmica) o máis lonxe posible da cabeza do suxeito.

 

Desamarre versión cuadros Desamarre versión sen cuadros
Menú da versión sen cuadros
1 - Referencias pedagógicas   8 - A contraexposición
2 - O contrapunto invertible   9 - Plan dunha fuga de escuela
3 - O suxeito e la respuesta 10 - O divertimento
4 - A coda 11 - O estreito
5 - O contrasuxeito 12 - A pedal
6 - A linguaxe harmónica da fuga de escola 13 - Lugares útiles, búsquedas, biografías
7 - A exposición 14 - O autor       Vos remarques seront certainement utiles !e-mail

HOME

© Michel Baron - Utilización con fines comerciales estrictamente prohibida.
Utilización autorizada con fines personales o pedagógicos solamente.
Este sitio está mantenido de manera benévola y sin finalidad lucrativa.Web Analytics Made Easy -
StatCounter