Michel Baron - Notas principais para o curso de fuga
Galego — Traducción : © Xoán Antón Vázquez - vazquezcasas@edu.xunta.es

A RESPOSTA

e o seu problema: a mutación

 

Consideracións xerais

A resposta comenza xa sexa sobre a derradeira nota do suxeito (suxeto que comenza e acaba en tempo forte) xa sexa inmediatamente despois.

Cae polo seu peso que a resposta non pode entrar con un intervalo disonante, e entra soamente sobre as consonancias seguintes :

octava (unísono a evitar)
quinta xusta (cuarta prohibida)
terceiras e sextas maiores e menores.

? Dupré § 31 baixo o título "A coda"...

 

I - FUGA REAL : RESPOSTA REAL

Para que haxa resposta real (reproducción idéntica do suxeto no tono da dominante) o suxeito debe satisfacer estas dúas condicións:

1 ) Ningunha nota con función dominante en evidencia.
2 ) Ningunha modulación ó tono da dominante.

? Ver Dupré § 13, e Gedalge § 39.

Nembargantes, utiliza-se de tódolos modos a resposta real nos casos seguintes:

3 ) Cando a dominante está precedida polo VIº grao.

? Dupré, nota do § 13. Gedalge § 41.

4 ) Cando a cabeza do suxeito insiste sobre outro grao antes de dirixirse á dominante.

? Dupré § 21, Gedalge §§ 40 & 41.

 

II - FUGA DO TONO (fuga tonal) : RESPOSTA TONAL (comportando mutacións)

As partes do suxeito que experimentan mutación son transportadas, na resposta, á cuarta superior e nunca á quinta. Este procedemento fai voltar estas partes da resposta ó tono principal do suxeito.

? Dupré, §§ 15 e 16.

O suxeito presénta-se entón baixo unha das formas seguintes:

1 ) Cabeza do suxeito que comenza pola dominante ou a sensible.

Estas notas están suxetas a mutación.

? Dupré § 17, e 2 do § 18. Gedalge § 42.

Na resposta, unha vez a dominante do suxeito é oída como tónica, as notas que seguen non obedecen a mutación.

? Gedalge § 43. Dupré: comenzo do § 19.

2 ) Cabeza do suxeito conducíndose á dominante

Se a nota que precede inmediatamente á dominante é a tónica ou a mediante, soamente a dominante experimenta a mutación.

? Gedalge §§ 59 & 62, Dupré § 20, comienzo.

O recíproco é verdadeiro: se a cabeza do suxeito vai á dominante inmediatamente antes de dirixirse á tónica, o conxunto desta cabeza de suxeito estará, na resposta, no tono principal.

? Dupré § 20, 2ª parte.

Nos demáis casos, a mutation sucederá despois da primeira nota: tónica ou mediante.

? Gedalge, § 63.

3 ) Modulación á dominante durante o suxeito

O fragmento que implica o tono da dominante experimenta a mutación.

? Dupré § 26 e 6 do § 11.

Determinarase a entrada desta modulación (no comenzo da mutación) o máis pronto posible.

? Gedalge § 77 & 78. Dupré: fin do § 19, e § 27.

4 ) Resposta plagal

É unha especie de "resposta real, pero á subdominante", que se produce cando o suxeito diríxe-se á dominante dende o comenzo e se mantén ahí durante un tempo suficientemente longo.

? Dupré § 29, o derradeiro exemplo é o máis claro.

 

Desamarre versión cuadros Desamarre versión sen cuadros
Menú da versión sen cuadros
1 - Referencias pedagógicas   8 - A contraexposición
2 - O contrapunto invertible   9 - Plan dunha fuga de escuela
3 - O suxeito e la respuesta 10 - O divertimento
4 - A coda 11 - O estreito
5 - O contrasuxeito 12 - A pedal
6 - A linguaxe harmónica da fuga de escola 13 - Lugares útiles, búsquedas, biografías
7 - A exposición 14 - O autor       Vos remarques seront certainement utiles !e-mail

HOME

© Michel Baron - Utilización con fines comerciales estrictamente prohibida.
Utilización autorizada con fines personales o pedagógicos solamente.
Este sitio está mantenido de manera benévola y sin finalidad lucrativa.Web Analytics Made Easy -
StatCounter