Michel Baron - Notas principais para o curso de fuga
Galego — Traducción : © Xoán Antón Vázquez - vazquezcasas@edu.xunta.es

O SUXEITO

Un bon suxeito de fuga de escola debe presenta-las cualidades seguintes:

Non debe ser nin demasiado longo (o cal alongaría as entradas) nin demasiado curto (o que as precipita).

Debe estar ben equilibrado, compoñéndose, coma o máis frecuente, de tres elementos. O primeiro, ou cabeza do suxeito, debe presentar un motivo moi característico.

Poseer unha unidade rítmica suficiente, non presentando demasiada cantidade de ritmos diferentes.

Poseer unha boa calidade melódica, e un ámbito máximo de sexta maior no modo maior, ou de sétima disminuída no modo menor (está xeralmente admitido que canto máis amplio sexa ámbito do suxeito, máis difícil será de escribi-la fuga).

Ser moi claro harmónicamente, xa sexa utilizado coma canto ou como baixo obrigado. Se modula, non debe evolucionar máis que do tono principal o da dominante, ou viceversa, sen cambiar de modo.

En fin, un suxeito de fuga de escola comenza, en principio, pola fundamental, a terceira ou a quinta do tono principal, e termina na fundamental ou a terceira do tono principal ou do da dominante.

 

Desamarre versión cuadros Desamarre versión sen cuadros
Menú da versión sen cuadros
1 - Referencias pedagógicas   8 - A contraexposición
2 - O contrapunto invertible   9 - Plan dunha fuga de escuela
3 - O suxeito e la respuesta 10 - O divertimento
4 - A coda 11 - O estreito
5 - O contrasuxeito 12 - A pedal
6 - A linguaxe harmónica da fuga de escola 13 - Lugares útiles, búsquedas, biografías
7 - A exposición 14 - O autor       Vos remarques seront certainement utiles !e-mail

HOME

© Michel Baron - Utilización con fines comerciales estrictamente prohibida.
Utilización autorizada con fines personales o pedagógicos solamente.
Este sitio está mantenido de manera benévola y sin finalidad lucrativa.Web Analytics Made Easy -
StatCounter